สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
350
วันนี้
1190
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต


ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกุงใหญ่

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ตำบลหนองกุงใหญ่

 

 

 

 

 


 ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  พร้อมทั้งมีกล่อง/ตู้ เพื่อรับทราบข้อมูลดังกล่าว และได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ให้ทราบ หากมีเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เสนอแนะสามารถเขียนแล้วส่งที่กล่อง/ตู้ หน้าสำนักงานฯ หรือหากไม่สะดวกสามารถโทรศัพท์มายังหมายเลข ๐๔๓-๒๕๒๐๒๕ หรือ สายด่วนนายก อบต. ๐๘๗-๘๖๑-๗๘๓๑ หรือทาง เว็บไซต์

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100022718984225 

http://www.nongkungyai.go.th/


ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 : คู่มือการร้องเรียนการทุจริต  ดาวน์โหลดไฟล์

 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย