สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กรกฏาคม 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
566
วันนี้
926
วานนี้
460


เริ่มนับ
     

ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (ไตรมาส 2/2563)  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 (ไตรมาส 2/2563)  ดาวน์โหลดไฟล์

รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
 
สถิติเว็บไซต์
ไตรมาสที่2 มกราคม-มีนาคม 2563  
 
สถิติเว็บไซต์
ไตรมาสที่2 มกราคม-มีนาคม 2563  
 
สถิติเว็บไซต์
ไตรมาสที่1 ตุลาคม-ธันวาคม 2563  
 
สถิติเว็บไซต์
ไตรมาสที่3 เมษายน-มิถุนายน2563  
 

 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย