สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<ตุลาคม 2566>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

พุธ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
48
วันนี้
1053
วานนี้
504


เริ่มนับ
     

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบปีงบประมาณไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 3 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 4 : รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 63 - 31 มีนาคม 64  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 5 : รายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 6 : รายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2564  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 7 : รายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 8 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 9 :  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 10 : รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน แรกของปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์

รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
 

 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย