สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<กุมภาพันธ์ 2567>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
47
วันนี้
910
วานนี้
2726


เริ่มนับ
     

รายงานรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : ปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (ปัญหาอุปสรรค)  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 : รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 3 : ผลการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564 ข้อ (020)  ดาวน์โหลดไฟล์

รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
 
สถิติเว็บไซต์
 
 

 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย