สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<กุมภาพันธ์ 2567>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
   

ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
44
วันนี้
944
วานนี้
2726


เริ่มนับ
     

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2563  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 : รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 3 : ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 4 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 5 : ข้อมูลการให้บริการ ข้อ 015  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 6 : ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียน ปี 2565 ข้อ 031  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 7 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 8 : การดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 9 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 10 : ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 11 : ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 12 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือน แรกของปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์

 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย