สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กรกฏาคม 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
479
วันนี้
535
วานนี้
460


เริ่มนับ
     

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 : ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2563  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 2 : รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 3 : ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 4 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 5 : ข้อมูลการให้บริการ ข้อ 015  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 6 : ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียน ปี 2565 ข้อ 031  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 7 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 8 : การดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 9 : การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 10 : ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 11 : ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2565  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 12 : ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือน แรกของปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 13 : ข้อมูลเชิงสถิติเรืองร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะเวลา 6 เดือน แรกของปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 14 : 012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ตามภารกิจของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์
    ไฟล์เอกสาร 15 : 033/ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566  ดาวน์โหลดไฟล์

รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
024. ข้อมูลสถิติร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566  
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
สถิติเว็บไซต์
 
 

 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย