สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<พฤษภาคม 2567>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
330
วันนี้
13464
วานนี้
2004


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

รวมภาพผลการดำเนินงาน


ด้านการบริหารงานทั่วไป
โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล แผนงานบริหารงานทั่วไป
 
โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลพบประชาชน ประจำปี 2557 แผนงานบริหารงานทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2557 แผนงานบริหารทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 

โครงการเตรียมความพร้อม อปพร.เนื่องในวัน อปพร. ประจำปี 2557 แผนงานบริหารงานทั่วไป


สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
โครงการสร้างรอยยิ้มคืนความสุขสู่ประชาชน ประจำปี 2557 แผนงานบริหารงานทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ประจำปี 2557 แผนบริหารงานทั่วไป
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี2562
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย