สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
351
วันนี้
1200
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ข้อบัญญัติ


ประกาศใช้ข้อบัญญัติ 2562
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
ไฟล์เอกสารประกอบ 2 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
ข้อบัญญัติ 2562
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงาน 2560
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2560
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.61
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
 
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2565
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 
ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ 2564
ไฟล์เอกสารประกอบ 1 : ดาวน์โหลดไฟล์
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย