สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<พฤษภาคม 2567>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
317
วันนี้
12693
วานนี้
2004


เริ่มนับ
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

คณะผู้บริหาร


     
 
 
     
ร.ต.ท. วุฒิพงษ์ ทิพย์ฤาตรี
ตำแหน่ง :: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
โทร.08-7867-4460
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     
นายถาวร ศรีพรรณ
ตำแหน่ง :: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
โทร.083-144-0365
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายดาบชัย ฐานะ
ตำแหน่ง :: รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
โทร.093-489-9461
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     
นายประยงค์ โพธิ์ศรี
ตำแหน่ง :: เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
โทร.098-608-9711
ดูรายละเอียด
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย