สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
340
วันนี้
347
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

เอกสารดาวน์โหลด


คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
พุธ ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566
 
คู่มือสำหรับประชาชน: การรับเข้าเรียนระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อังคาร ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2566
 
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
อังคาร ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566
 
คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
พฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
บริการออนไลน์ (E-Service)
พุธ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
 
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
พุธ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
 
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
พุธ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
 
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
พุธ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
 
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
พุธ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
 
แบบคำร้องเรียน อบต.
พุธ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
 
ใบแจ้งขุดดิน 1
พุธ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
 
ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด้กเล็กองค์การบริหารส
อาทิตย์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2561
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย