สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<ธันวาคม 2566>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

อาทิตย์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2566
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
59
วันนี้
1579
วานนี้
858


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้าง
พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุในปี พ.ศ. 2566 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565
อังคาร ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566
 
จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร๊จ (One Stop Service : OSS) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
อังคาร ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง (ยางมะตอยสำเร็จรูปพร้อมใช้) งบประมาณรายจ่ายประจำ ๒๕๖๖ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566
 
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน กองการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2566
 
การประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการรณรงค์ป่ิงกันกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินนโครงการวัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพร
อังคาร ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566
 
รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรศัพท์หน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ องค์การบริหาารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหหวัดขอนแก่น ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จันทร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2566
 
ประกาศผูชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2566
 
เก็บ-ขน ขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยงานไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัีดขอนแก่น ปปีงบประมาณ ๒๔๖๖
จันทร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566
 
ประกาศฐานในการคำนวณแลพร้อยละของรากฐานในการคำนวณเื่อนเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566
 
หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง(รถน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖
อาทิตย์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค ซื้อวัสดุอุโภคบริโภค น้ำดื่มสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนเมายน ๒๕๖๖ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
เสาร์ ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2566
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเวรยามรักษาความปลอดภัยของค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลผู้ช่วยงานบริการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค ซื้อวัสดุอุโภคบริโภค น้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ประจำเดือนเมายน ๒๕๖๖ โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย