สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มีนาคม 2566>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
13
วันนี้
268
วานนี้
1175


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครูภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร
อังคาร ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2565
 
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2565
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย สำหรับหน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอื้ทำงาน) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายสำหรับหน่วยกู้ชีพองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์รัยสมัครเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกุงใหญ่ และ ศูนย์พัฒนาเด็กเลิ็กวัดจอมแจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้านไวนิล ตามดครงการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการหน่วยแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 
ประกาศชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการซ๋อมแซมบ้าน ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
อังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 
ประกาศการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค น้ำดื่มสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 
แผนการจัดซื้อ/พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
จันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ส่วนการศึกษา)
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภค บริโภคน้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกุงใหญ่ โดยวิธรเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปโภค บริโภคน้ำดื่มสำหรับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกุงใหญ่ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธิเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนิราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย