สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<พฤษภาคม 2567>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
311
วันนี้
12025
วานนี้
2004


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
อังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2567
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.197-01สายบ้านผักหนาม-บ้านโสกเสี้ยว
 
017. รางานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566
เสาร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2567
แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปี พ.ศ. 2566
 
017.รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566
เสาร์ ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2567
แสดงรายงานผลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายในการประชาสัมพันธ์ให้บริการประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนฯ
อังคาร ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2567
 
016.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567
พฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) สำนักปลัด
จันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ
จันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการ EMS สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกู้ชีพฯ
จันทร์ ที่ 1 เมษายน พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างยานพาหนะ ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารฯ
จันทร์ ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ถังเก็บน้ำ 2,000 ลิตร ฯ
พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค น้ำดื่มสำหรับที่ทำการ อบต.
พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุโภค บริโภค น้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครางการสานสัมพันธ์วันปฉิมนิเทศนักเรียนฯ
พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิจ ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ
พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาไวนิล ตามโครงการสานสัมพันธ์วันปัจฉิมนเทศนักเรียยนฯ
พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพฯ
พุธ ที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีปี พ.ศ. 2567
จันทร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ฯ
ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค น้ำดื่มสำหรับที่ทำการ อบต.
ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปโภค บริโภค น้ำดื่มสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองกุงใหญ่
ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2567
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย