สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มีนาคม 2566>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

จันทร์ ที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2566
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
28
วันนี้
365
วานนี้
1175


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

การจัดซื้อจัดจ้าง


แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ พ.ศ. 2565
พฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2565
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2565
พฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
พฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม
พุธ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2565
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2565
จันทร์ ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565
กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2564
เสาร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ.2565
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2564
ศุกร์ ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2564
ศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กันยายน 2564
อาทิตย์ ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน สิงหาคม 2564
จันทร์ ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564
จันทร์ ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564
จันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธันวาคม 2563
ศุกร์ ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2564
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤศจิกายน 2563
อังคาร ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2563
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม 2563
อาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายผักหนาม-วังโพน บ้านวังโพนเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผักหนาม - วังโพน บ้านวังโพนเหนือ หมู่ที่ 10 โดยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
แบบประเมินราคางานก่อสร้างอาคาร ปร.4 โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผักหนาม-วังโพน บ้านวังโพนเหนือ หมู่ที่ ๑๐
ศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผักหนาม-วังโพน บ้านวังโพนเหนือ หมู่ที่ ๑๐
ศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔
ศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๔ การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายผักหนาม-วังโพน บ้านวังโพนเหนือ หมู่ที่ ๑๐ ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย