สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<ตุลาคม 2566>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

พุธ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
32
วันนี้
1339
วานนี้
504


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2565
 
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ และ คนพิการ
เสาร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2565
 
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
พุธ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ในการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 7 มีนาคม 2565 โดยวิธีเจาะจง
ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565
 
ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2565
จันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 
รับสมัครเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองกุงใหญ่และศูนย์พัฒนาเด็กวัดจอมแจ้ง ประจำปีการศึกษา 2565
ศุกร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
พุธ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
 
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)
ศุกร์ ที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565
 
ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564
พุธ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
ศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กตำบลหนองกุงใหญ่ กองการศึกษา
พฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564
 
การยกเว้นภาษีค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฏกระทรวง
อังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
 
บัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
อังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื่อหมึกพิมพ์รายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉ
อังคาร ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงแปน หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
พุธ ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
 ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย