สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กรกฏาคม 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
470
วันนี้
189
วานนี้
460


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


โครงการรู้รักห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ประจำ 2566
อังคาร ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2567 ผู้ชม 477
รูปภาพประกอบ

โครงการรู้รักห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ประจำ 2566
 
 
โครงการรู้รักห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ประจำ 2566
 
 
โครงการรู้รักห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ประจำ 2566
 
 
โครงการรู้รักห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ประจำ 2566
 
 
โครงการรู้รักห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ประจำ 2566
 
 
โครงการรู้รักห่วงใยใส่ใจสุขภาพ ประจำ 2566
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย