สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
362
วันนี้
2119
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


รายงานการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบ 2560
พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ผู้ชม 3741
รูปภาพประกอบ

รายงานการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบ 2560
 
 
รายงานการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบ 2560
 
 
รายงานการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบ 2560
 
 
รายงานการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบ 2560
 
 
รายงานการประเมินผลการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบ 2560
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย