สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กรกฏาคม 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
482
วันนี้
109
วานนี้
460


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566 ผู้ชม 469
***วันที่ 29 กันยายน 2566

 

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 :  ดาวน์โหลดไฟล์


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566
อังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566
**ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2566
 
รายงานการประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
จันทร์ ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2566
***วันที่ 29 กันยายน 2566
 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
ศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2566
ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2566
 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566
ศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2566
**ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2566
 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
ศุกร์ ที่ 14 กรกฏาคม พ.ศ.2566
** ในวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2566
 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566
ศุกร์ ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566
**ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย