สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
352
วันนี้
528
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
พฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 ผู้ชม 945
วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ได้จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 ณ ถนนสายบ้านหนองโอง-คำแมด โดยได้ดำเนินการถางหญ้า พรวนดิน และใส่ปุ๋ย รอบต้นไม้ที่ปลูกไว้ เพื่อบำรุงรักษาให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตที่ดีและเป็
รูปภาพประกอบ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
 
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
 
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
 
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
 
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
 
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
 
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
 
 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย