สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<กรกฏาคม 2567>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
465
วันนี้
475
วานนี้
460


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566
อังคาร ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566 ผู้ชม 356
รูปภาพประกอบ

โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
 
โครงการส่งเสริมสุขภาพโดยการออกกำลังกายตำบลหนองกุงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2566
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย