สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<ตุลาคม 2566>>
พฤอา
      1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     

พุธ ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2566
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
35
วันนี้
1266
วานนี้
504


เริ่มนับ
     
หมวดหมู่ :


บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
จันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2565 ผู้ชม 67
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
ไฟล์เอกสารประกอบ :
    ไฟล์เอกสาร 1 :  ดาวน์โหลดไฟล์


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
อาทิตย์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี. 2565
 
บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
จันทร์ ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2565
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565
 
บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
ศุกร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2565
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
 
บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
อาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2565
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
 
บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
อังคาร ที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2565
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565
 
บันทึกสำเนารายงานการประชุมสภาองคืการบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่
จันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม พ.ศ.2565
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย