สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
357
วันนี้
1664
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     
    <<    2566   2567  2568    >>

     
 
 
     

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ

ผู้ชม : 2    จำนวนภาพ : 20
อังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567
     
 
 
     

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานตำบลฯ

ผู้ชม : 280    จำนวนภาพ : 10
จันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567
วันที่ 20 เดือน มีนาคม ...
     
 
 
     

การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ

ผู้ชม : 262    จำนวนภาพ : 9
อังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567
เมื่อวันที่ 12 เดือมีนาคม ...
     
 
 
     

การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ผู้ชม : 428    จำนวนภาพ : 18
ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
เมื่อวันศุกร์ ที่ กุมภาพันธ์ ...
     
 
 
     

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่

ผู้ชม : 379    จำนวนภาพ : 9
พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์ ...

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย