สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
350
วันนี้
2192
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     

การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ

วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567 ผู้ชม 263
เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น.  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ ร.ต.ท. วุฒิพงษ์ ทิพย์ฤาตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  ท้องถิ่นอำเภอกระนวน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ นายวิจิตร รักษาพันธ์ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่ และคณะกรรมการประจำศูนย์ ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ 6 ตำบลหนองกุงใหญ่ กรณีมีการปลูกสร้างที่พักอาศัยบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกุงใหญ่ ซึ่งในที่ประชุมได้รับฟังข้อเท็จจริงจากผู้พักอาศัย (ผู้บุกรุก) และคณะกรรมการผู้ไกล่เกลี่ยบุคคลในพื้นที่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่ตำบลหนองกุงใหญ่ ที่ประชุมได้ข้อยุติว่าผู้บุกรุกยินยอมที่จะออกจากที่ดินพิพาท แต่ยังขาดค่าขนย้าย และที่พักอาศัยจึงขอเวลาสักระยะหนึ่ง จึงได้ลงบันทึกไว้ในรายงานที่ประชุม
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 
อังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานตำบลฯ
จันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567
 
การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ
อังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567
 
การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่
พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 
การประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิเสธการรับของขวัญ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566
 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย