สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

<<มิถุนายน 2567>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

พุธ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
358
วันนี้
394
วานนี้
1073


เริ่มนับ
     

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ผู้ชม 379
 เมื่อวันที่ 14  กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  ร.ต.ท.  วุฒิพงษ์ ทิพย์ฤาตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอกุงใหญ่และคณะกรรมการและที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่ นายวิจิตร รักษาพันธ์ ตำแหน่งประธานฯ ได้กล่าวเปิดประชุมเรื่อง การไกล่เกลี่ยให้แก่ประชาชน การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทกรณี ร้องเรียนการถมดินและทำรั้วกำแพงก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ที่ดินข้างเคียงในเขตพื้นที่ ตำบลหนองกุงใหญ๋ซึ่งการถมดินดังกล่าวนั้นมีการถมดินสูงเกินสมควรทำให้ที่ดินข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนเกิด น้ำท่วมขัง ทำให้ต้นไม้ตาย น้ำท่วมบ้านเรือน ทรัพย์สินเสียหาย คณะกรรมการได้ดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทดังกล่าวทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้โดยคู่กรณียินยอมแก้ไขและรับผิดชอบในค่าเสียหายต่อทรัพย์สินให่แก่ผู้ร้องจนเป็นที่พอใจ ทั้งสองฝ่ายจึงได้ลงชื่อในบันทึกการไกล่เกลี่ยไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าคณะกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแล้ว.
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 ภาพกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 
อังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567
 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานตำบลฯ
จันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2567
 
การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนฯ
อังคาร ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2567
 
การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วมของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ
ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่
พฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
 
การประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิเสธการรับของขวัญ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566
 


ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย