สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<ธันวาคม 2565>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2567
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
535
วันนี้
801
วานนี้
460


เริ่มนับ
     
    <<    2565   2566  2567    >>

     
 
 
     

การประชุมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิเสธการรับของขวัญ NO Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ชม : 578    จำนวนภาพ : 14
อังคาร ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566
เมื่อวันที่  26 ธันวาคม ...
     
 
 
     

การเปิดโอกาสให้เกิดมีส่วนร่วม

ผู้ชม : 486    จำนวนภาพ : 7
พฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2566
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม ...
     
 
 
     

กีฬาต้านยาเสพติด "หนองกุงใหญ่เกมส์ ครั้งที่ 13"

ผู้ชม : 658    จำนวนภาพ : 8
อังคาร ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     
     
 
 
     

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่

ผู้ชม : 785    จำนวนภาพ : 5
พุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566
  เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม ...
     
 
 
     

ภาพกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ผู้ชม : 746    จำนวนภาพ : 10
พุธ ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566
เมื่อวันที่ 10 เดือน  ...
     
 
 
     

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบป

ผู้ชม : 73    จำนวนภาพ : 13
อังคาร ที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย