สายตรงนายก อบต.

รับเรื่องร้องทุกข์

กฎหมายและระเบียบต่างๆ

<<มิถุนายน 2566>>
พฤอา
   1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  

ศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้องน่าเชื่อ?
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ควรปรับปรุง
การใช้งานเว็บไซต์?
ดีมาก
ดี
พอใช้
     
ออนไลน์
19
วันนี้
421
วานนี้
582


เริ่มนับ
     

โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่

วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ผู้ชม 12
  เมื่อวันที่ 24  พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่  ร.ต.ท.  วุฒิพงษ์ ทิพย์ฤาตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนอกงุงใหญ่ ได้กล่าวเปิดพิธี  และเชิญวิทยากร จากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น  โครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่ เพื่อให้คณะกรรมการศูนย์ยุตุิธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่และแนวทางการทำงานในรูปคณะกรรมการประสานงานฯ และการพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลหนองกุงใหญ่ความเข็มแข็งที่ยั่งยืน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการตามภารกิจของศูนย์ ฯ ผู้นำชุมชนให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน เสริมสร้างความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันปัญหานอกระบบและป้องกันปัญหาถูกเอาเปรียบให้กับภาคประชาชน  และกฏหมายที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบัน ช่วยให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือทางกฏหมาย
รูปภาพประกอบ

สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 
สถิติเว็บไซต์
 

ลิงค์บริการที่น่าสนใจ

ลิงค์หน่วยงานต่างๆ

  ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ. ศูนย์ปฏิบัติการ มุมศึกษานิเทศ โรงเรียนในฝัน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง กระทรวงพาณิชย์ ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สำนักงบประมาณ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น SML ตำบลคนไทยดอทคอม ความรู้เรื่องกฎหมาย